This is a dialog window This is a dialog window

ชมวิดีโอแนะนำโปรแกรม

ความปลอดภัย

ด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เรา ให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เรามีระดับความปลอดภัยเดียวกันกับธนาคารออนไลน์ทั่วไป เราเข้ารหัสความปลอดภัยด้วย SSL เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ทุกข้อมูลของลูกค้า

จุดเด่นของโปรแกรม

ใช้งานง่าย ไม่จบบัญชีก็สามารถทำได้ มี VDO บรรยายทั้งเรื่องการใช้งาน และเทคนิคการบริหารเงินสดอย่างละเอียด ใช้โปรแกรมเพื่อได้ตัวเลข แต่จุดสำคัญคือต้องนำตัวเลขนั้นมาบริหารให้เป็น VDO เรามีครบทุกส่วน

ที่มาของโปรแกรม

แรงบันดาลใจของโปรแกรมนี้ เกิดจากการได้เจอกับปัญหา ขายดี แต่เงินสดไม่มี ในธุรกิจทั้งเล็กและกลาง ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมบัญชี ที่ออกมาจัดทำกระแสเงินโดยเฉพาะ

mock back

คุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าของกิจการ

การบริหารเงินสด ต้องเริ่มจากการบันทึกรับ-จ่ายให้ถูกต้อง และที่สำคัญคือ ควรบันทึกแยกตามประเภทหรือกิจกรรมของเงินสด โปรแกรมนี้ออกแบบมาให้ออกรายงานอย่างมาตรฐานสากล สามารถอ่านรายงาน และวิเคราะห์ถึงกระแสเงินสดของกิจการได้ทันที

  • รับ-จ่าย เงินสดจาการดำเนินงาน ในกิจการ
  • แยกเงินสดสำหรับการลงทุนซื้อสินทรัพย์
  • บันทึกการกู้ยืม และจ่ายชำระหนี้
  • ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ในอนาคต
  • VDO การใช้งาน และ VDO สอนเทคนิคการบริหารเงินสด

ราคา

เข้าร่วมโครงการ Incubation&ScaleUp
กับ True Incube

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รุ่น 15 (SUCCESS2017) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โปรแกรม MY CashFlow ออกแบบมาเพื่อเจ้าของกิจการ ไม่จบบัญชีก็สามารถทำเองได้

ติดต่อเรา

บริษัท มายแคชโฟลว์ จำกัด
124/8-9 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
061-749-2882
online.mycashflow@gmail.com