เกี่ยวกับเรา

facts image

ผู้ก่อตั้ง mycashflow.online

" เมื่อยอดขาย เปรียบเหมือน หัวใจ
เงินสดก็เปรียบเหมือน อากาศ
กิจการถึงจะอยู่ได้ และเติบโตต่อไป "

ครูอัส เจ้าของแฟนเพจ บัญชีอย่างง่ายเพื่อเจ้าของกิจการ

หลังจากเรียนจบ ได้เริ่มธุรกิจส่วนตัวมาตั้งแต่อายุ 22 ปี เริ่มต้นกิจการแรก และต้องปิดไปภายใน 2 ปี เนื่องด้วยปัญหาเงินสดขาดมือ หลังจากนั้นคิดวิธีการบันทึกรับ-จ่ายเพื่อบริหารกระแสเงินสดในกิจการ ผลลัพธ์คือ สามารถใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ จึงนำมาพัฒนาเป็นโปรแกรม MY CashFlow และวันนี้ขยายกิจการ แก้ไขปัญหา และขยายธุรกิจต่อมาอีกมากมาย ถึงวันนี้ได้เปิดเพจบัญชีอย่างง่าย เพื่อแบ่งปันหลักการบัญชี ภาษี และบริหารเงินสด ให้กับเจ้าของกิจการ ผ่านความรู้ด้านบัญชี และประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากกว่า 10 ปี

  • ผู้ติดตามใน Facebook
  • ผู้รับชม VDO
    ใน youtube
  • ผู้เข้าอบรมหลักสูตรบัญชีเพื่อเจ้าของกิจการ